Kurs przeznaczony dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z chemii w roku szkolnym 2014/2015.
Kurs przeznaczony dla uczniów klasy 2b, którzy w roku szkolnym 2016/2017 zamierzają zdawać maturę na poziomie rozszerzonym.
Kurs przeznaczony dla uczniów klasy 2a, którzy w roku szkolnym 2016/2017 zamierzają zdawać maturę na poziomie rozszerzonym.