Zestaw kursów opracowanych przez KOWEZiU wspólnych dla różnych zawodów.