Kursy ułatwiające przygotowanie się do matury z biologii
Kurs przeznaczony dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 zamierzają zdawać maturę na poziomie rozszerzonym.