Kursy ułatwiające przygotowanie się do matury z biologii
Kurs przeznaczony dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 zamierzają zdawać egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym.